Skip to main content

VCH chào đón trẻ em từ sáu tháng đến bốn tuổi đến phòng khám vắc-xin COVID-19

Ngày 2 Tháng Tám, 2022

English | 简体中文 繁體中文 | Tiếng Việt | Español | ਪੰਜਾਬੀ

VANCOUVER, B.C. – Bắt đầu từ Thứ Ba ngày 2 Tháng Tám, Cơ quan Vancouver Coastal Health (VCH) chào đón trẻ sơ sinh và trẻ em từ sáu tháng đến bốn tuổi và gia đình các em, đến các phòng khám chuyên biệt về vắc-xin COVID-19. Mười một phòng khám sẽ hoạt động trên khắp các cộng đồng VCH, cung cấp dịch vụ chăm sóc lấy trẻ em làm trung tâm phù hợp với nhu cầu của từng trẻ em và gia đình các em. 

Nhân viên phòng khám được huấn luyện để cung cấp chủng ngừa cho trẻ em, và cam kết mang lại trải nghiệm tích cực cho các gia đình. Đa số các phòng khám đã thiết lập không gian yên tĩnh riêng cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt như tự kỷ, xử lý giác quan, hoặc chứng sợ kim tiêm. Trẻ lớn từ năm tuổi trở lên tiếp tục hội đủ điều kiện được tiêm chủng. Cha mẹ hoặc người giám hộ có vài trẻ sẽ được cung cấp dịch vụ chủng ngừa tại các phòng khám thuộc VCH. 

Với hơn 45,000 trẻ em hội đủ điều kiện trên toàn khu vực trong độ tuổi này, VCH đặc biệt khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ hãy chắc chắn là trẻ sơ sinh hoặc trẻ em của họ được ghi danh vào hệ thống Tiêm chủng của tỉnh. Sau khi có thể lấy hẹn, họ sẽ nhận được thông báo và có thể đặt địa điểm, thời gian và ngày cho cuộc hẹn thuận tiện nhất cho họ. 

Bộ Y tế Canada đã xem xét một cách nghiêm ngặt dữ liệu về hiệu quả và an toàn để bảo đảm vắc-xin an toàn, với rủi ro tác dụng phụ thấp trước khi cho phép sử dụng cho nhóm tuổi trẻ này. Cho trẻ em chủng ngừa đối với COVID-19 mang lại một số lợi ích quan trọng. Mặc dù trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi có ít rủi ro hơn về các hệ quả nghiêm trọng do COVID-19 gây ra so với các nhóm tuổi lớn hơn, việc tiêm chủng được cho là sẽ làm giảm rủi ro nhiều hơn nữa cho các em. Để nhận được sự bảo vệ tốt nhất, trẻ em nên tiêm hai liều với ít nhất tám tuần giữa liều đầu tiên và liều thứ hai. 

Sự bảo vệ do tiêm chủng mang lại cũng có thể giúp trẻ em và gia đình tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt quan trọng, bao gồm việc đến nhà trẻ, trường học và sinh hoạt giải trí, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn trong cuộc sống gia đình và giáo dục do tự cô lập. Những yếu tố này mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em, khi các em đã và đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. 

Có thể tìm trên trang web của BCCDC thông tin và nguồn lực về tiêm chủng COVID-19, bao gồm hướng dẫn về cách chuẩn bị cho trẻ em đi tiêm chủng. VCH khuyên bất kỳ ai có thắc mắc liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19 ở tuổi thơ ấu nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của họ, các y tá cao cấp hoặc gọi số 8-1-1 để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. 

VCH cam kết cung cấp chăm sóc ngoại hạng cho toàn thể 1.2 triệu dân trong các vùng đất tổ tiên, truyền thống và quê hương thuộc 14 Quốc gia Đầu tiên của người bản địa. Với hơn 26,000 nhân viên hành chánh và nhân viên y tế, VCH là trung tâm đổi mới chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và học thuật xuất sắc của tỉnh British Columbia, cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân trên toàn tỉnh.

SOURCE: VCH chào đón trẻ em từ sáu tháng đến bốn tuổi đến phòng khám vắc-xin COVID-19 ( )
Page printed:

Copyright © Vancouver Coastal Health. All Rights Reserved.