Cambie Gardens lobby.

مرکزGeorge Pearson یک محل سکونت مراقبت طولانی مدت در محله اکریج ( Oakridge ) ونکوور است. این مکان در سال 1952 ساخته شد و امروزه بیش از 100 ساکن با شرایط پیچیده پزشکی و جسمی را در خود جای داده است. ساخت مجدد مرکزGeorge Pearson تسهیلات قدیمی را با مسکن های جدید متنوع همراه با گزینه های پشتیبانی در محل جایگزین خواهد کرد. 

به عنوان بخشی از برنامه توسعه مجدد، برخی از ساکنان از مرکزGeorge Pearson به مسکن پشتیبانی شده محله محور در شهرک جدید باغ های کمبی در همان محله منتقل می شوند. این الگوی مسکن برای حمایت از زندگی مستقل افراد تا جایی که خواهان آن باشند، به عنوان بخشی از یک جامعه یکپارچه که پذیرا و در دسترس همگان است، طراحی شده است. بخشی از این الگوی مراقبت توسط ساکنان و گروههای حمایت از معلولیت طراحی شده است که به شکل دهی آینده مسکن حمایت شده کمک میکنند. در نتیجه، ساکنان مرکزGeorge Pearson ساختمان های آپارتمانی را با افرادی از جامعه گسترده تر ونکوور سهیم میشوند.

Headshot of Bob Chapman with stylized quotes

"من بسیار خوشحالم که این مدل بازسازی و مراقبت که مدت ها مورد انتظار بود به واقعیت تبدیل شده است. ما مشتاقانه منتظر تغییرات مثبتی هستیم که این امر برای ساکنان و خانوادههایشان به ارمغان میآورد.». به نقل از Bob Chapman، نایب رئیس ( Vice President ) جامعه ونکوور، Vancouver Coastal Health.

مرحله اول جابجایی ساکنان در پاییز 2022 آغاز شد VCH و ارائهدهنده خدمات، CONNECT Partners، به انتقال 44 نفر از ساکنان مرکزGeorge Pearson به خانههای جدیدشان در سال 2023 ادامه خواهند داد. باقی نقل مکانها به صورت مرحلهای انجام شده و انتظار میرود که تقریباً در سال 2030 تکمیل شوند، در آن مرحله مرکزGeorge Pearson برای همیشه بسته میشود. 

خانههای جدید این ساکنان شامل یک مرکز بهداشت محلی است که طیف وسیعی از خدمات و حمایتهای بهداشتی را فراهم میاورد، یک استخر درمانی جدید و یک برنامه روزانه جدید برای بزرگسالان.

Tour of Cambie Gardens

Cambie Gardens lobby.
Cambie Gardens kitchen.
Cambie Gardens living room.
Cambie Gardens outdoor area.

مراقبت از همه

گسترش جایگزین های دارویی برای مقابله با بحران مسمومیت زایی مواد مخدر غیر قانونی

همکاری با یکدیگر برای ارائه مراقبت های فرهنگی امن

Matriarchs و Knowledge Keepers سلامت و تندرستی بومیان را باز میگردانند