Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás

Kami ay bukás 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Visiting hours may vary depending on the unit. Please call the Richmond Hospital main line at (604) 278-9711 to determine visiting times before your visit.

Parking & Transportation

The emergency department entrance is on Gilbert Road.

Two designated electric vehicle charging stations are available for patients and visitors on the ground floor on the parkade. Charging is available for a maximum of four hours per visit. Please review our electric vehicle charging station etiquette for more information.

Download parking rates for VCH facilities

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Richmond Hospital (RH).

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Richmond Hospital (RH)