Aerial view of Vancouver General Hospital Campus

Vancouver General Hospital (VGH) offers specialized health-care services to residents in Vancouver and across the province through regional programs. We provide a full range of basic and highly specialized emergency health-care and trauma services to British Columbia.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Vancouver General Hospital (VGH).

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Vancouver General Hospital (VGH)