• Adult Community Support Services

  • Adult Short-Term Assessment Treatment (ASTAT)

  • Adults 19+ Mental Health Intake Services

  • Cardiac Ultrasound (Echocardiography)

  • Computed Tomography (CT)

  • Crisis Response Lines

  • Fluoroscopy

  • Gift Shops

  • Indigenous Patient Navigators (IPNs)

  • Intensive Care Units (ICU)

  • Laboratory Services

  • Mammography - Diagnostic

  • Mammography - Screening

  • Maternity Services

  • Mental Health & Substance Use Services

  • Mental Health & Substance Use Supported Housing (MHSUSH)

  • Pharmacy Services

  • Psychiatric Inpatient Services

  • Sacred Spaces & Gathering Places

  • Sunshine Coast Youth Program (SCYP)

  • Ultrasound

  • X-Ray

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Sechelt Hospital.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.