Exterior of the UBC Hospital Koerner Pavilion during daytime

UBC Hospital (UBCH) is part of Vancouver Coastal Health and is one of British Columbia's foremost teaching and research facilities situated on the University of British Columbia campus.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon UBC Hospital (UBCH).

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa UBC Hospital (UBCH)