qathet General Hospital (formerly Powell River General Hospital) is a 33-bed facility providing services that include surgery, endoscopy, ICU, obstetrics, in-patient psychiatry, oncology, emergency and diagnostic services.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon qathet General Hospital.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa qathet General Hospital