Bella Coola General Hospital is a 15-bed facility providing acute, residential and emergency care, as well as diagnostic imaging, telehealth, and visiting physiotherapy services.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Bella Coola General Hospital.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Bella Coola General Hospital