• Adult Day Programs

  • Community Bathing Program

  • Diabetes Foot Care

  • Immunization Clinics

  • Indigenous Patient Navigators (IPNs)

  • Long-Term Care

  • Meals on Wheels

  • Paediatric Nursing Support Services

  • Pharmacy Services

  • Sacred Spaces & Gathering Places

  • Wound Care

  • X-Ray

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Bella Coola General Hospital.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.