Exterior of G.F. Strong Rehabilitation Centre with wayfinding sign in the foreground

​GF Strong Rehabilitation Centre is British Columbia's largest rehabilitation centre. As a freestanding facility, G.F. Strong provides inpatient, outpatient and clinical support services to clients/patients in three unique programs: Acquired Brain Injury, Spinal Cord Injury and Neuromusculoskeletal.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon G.F. Strong Rehabilitation Centre.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa G.F. Strong Rehabilitation Centre