• Cardiac Ultrasound (Echocardiography)

  • Fluoroscopy

  • Gift Shops

  • Ketamine Intervention Program for Treatment-Resistant Depression

  • Laboratory Services

  • Nutrition Outpatient Counselling

  • Pharmacy Services

  • Sacred Spaces & Gathering Places

  • Ultrasound

  • X-Ray

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Squamish General Hospital.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.