Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
  • Monday:   8:30 am to 8:30 pm
  • Tuesday:   8:30 am to 8:30 pm
  • Wednesday:   8:30 am to 8:30 pm
  • Thursday:   8:30 am to 8:30 pm
  • Friday:   8:30 am to 8:30 pm
  • Saturday:   8:30 am to 8:30 pm
  • Sunday:   8:30 am to 8:30 pm

After-hours on-call physicians and registered nurses are available.

Parking & Transportation

Free parking is available.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Pemberton Health Centre.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Pemberton Health Centre