A helicopter above the Whistler Health Care Centre on a sunny day

​Whistler Health Care Centre provides urgent and emergency health care services to people living and visiting Whistler and along the Sea-to-Sky Highway.

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Whistler Health Care Centre.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Whistler Health Care Centre