A helicopter above the Whistler Health Care Centre on a sunny day

The Whistler Health Care Centre provides 15 stretchers for emergency care, including a trauma bay.  The Centre also has 4 triage stretchers and a procedure room. Whistler Health Care Centre provides emergency, diagnostic imaging and laboratory services.

Additionally, Whistler Health Care Centre also provides a range of community health programs that span the continuum from public health nursing, mental health, continuing care, environmental health, nutrition, audiology, speech & language pathology to community care facility licensing.

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Whistler Health Care Centre