A helicopter above the Whistler Health Care Centre on a sunny day

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
  • Monday:   8:00 am to 10:00 pm
  • Tuesday:   8:00 am to 10:00 pm
  • Wednesday:   8:00 am to 10:00 pm
  • Thursday:   8:00 am to 10:00 pm
  • Friday:   8:00 am to 10:00 pm
  • Saturday:   8:00 am to 10:00 pm
  • Sunday:   8:00 am to 10:00 pm

After-hours on-call physicians and registered nurses are available.

Parking and transportation

Parking available on-site

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon Whistler Health Care Centre.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa Whistler Health Care Centre