ƛúxválásu'ailas (pronounced kwil-valas-iwaylas) Heiltsuk Hospital is a acute, continuing care and emergency medical facility that has 6 acute beds, 7 continuing care beds and a 3-bed emergency department open 24/7.

Features sa ƛúxválásu'ailas Heiltsuk Hospital (formerly R.W. Large Memorial Hospital)

  • Laboratory services
  • Diagnostic imaging
  • Telehealth services
  • Medical clinic
  • Pharmacy services
  • Ambulance services

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon na ito

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon ƛúxválásu'ailas Heiltsuk Hospital (formerly R.W. Large Memorial Hospital).

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa ƛúxválásu'ailas Heiltsuk Hospital (formerly R.W. Large Memorial Hospital)