ƛúxválásu'ailas Heiltsuk Hospital provides community hospital services to the Heiltsuk Nation and residents of Bella Bella.

R.W. Large Memorial Hospital officially renamed to ƛúxválásu'ailas Heiltsuk Hospital

Planuhin ang iyong pagpunta o stay sa lokasyon na ito

Alamin ang opening hours at iba pang mahalagang impormasyon.

Hanapin ang serbisyong hinahanap mo

I-browse ang lahat ng mga serbisyo na inaalok sa ƛ̓uxválásu̓ilas Heiltsuk Hospital (formerly R.W. Large Memorial Hospital)