Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

The Eating Disorders Program provides outpatient support and access to treatments for youth and adults with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and related eating disorders.

Ano ang maaasahang mangyari

Programs offer community-based assessment and treatment for youth, adults and families with eating disorders. Treatment may include: 

 • individual, group and/or family counselling,
 • medical monitoring, and
 • nutritional support.

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Goldcorp Centre for Mental Health (Northeast)

  2750 East Hastings Street Vancouver
 • Iba pa

  Richmond Place – 8100 Granville Avenue

  8100 Granville Avenue Richmond