Richmond Mental Health Emergency Services

abstract illustration representing sand

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Mental health emergency services provide mobile community mental health assessment and intervention to individuals experiencing a mental health crisis in partnership with the police.

What to expect

An RCMP constable with specialized mental health training and a VCH-Richmond mental health nurse respond to calls from health care professionals, clients, family members and the general public providing effective, timely intervention.

Services include mobile assessments, referrals to follow up with mental health services both hospital and community based, health care professionals or other agencies.

Eligibility

  • ​Serves the city of Richmond (including Vancouver Airport).
  • Accepts calls from health-care professionals, clients, family members and the general public.

Contact information

Operates seven days a week from 11 a.m. to 10 p.m.

Phone: (604) 204-1111