Elder Roberta

Các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân là những thành viên rất được tôn trọng trong các cộng đồng Bản địa, họ đã đạt được những kinh nghiệm sống, và bảo tồn trí tuệ văn hóa và kiến thức truyền lại qua dòng dõi người mẹ và truyền thống tổ tiên của họ. Họ luôn được đánh giá cao và có quyền lực trong các cộng đồng Bản địa trong nhiều thế hệ. Họ sở hữu những hiểu biết độc đáo về cách thức chữa bệnh truyền thống và thế giới quan Bản địa, có thể giúp vượt qua những rào cản văn hóa thường ngăn cản người Bản địa tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Để bảo đảm tiếng nói Bản địa được lắng nghe và đưa vào hệ thống y tế của chúng ta, VCH đã thành lập Ủy ban Cố vấn Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân.

Ủy ban này bao gồm các Trưởng lão Bản địa, các bác sĩ lâm sàng và các thành viên trong nhóm Y tế Bản địa, họ làm việc trong cơ quan VCH và trong cộng đồng của họ để mang lại những cách thức Bản địa về kiến thức và kết nối với khách hàng Bản địa. Sự hợp tác độc đáo này diễn ra giữa các cơ quan y tế ở tỉnh B.C. Bằng cách truyền tải tiếng nói của phụ nữ Bản địa và gia đình họ từ cộng đồng của họ, Ủy ban này tư vấn cho lãnh đạo Y tế Bản địa của VCH, gặp gỡ với các ủy ban và giám đốc khác và đưa ra các vấn đề từ các thành viên cộng đồng.

Elder Roberta

“Với tư cách là các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân, chúng tôi mang theo lời dạy dỗ của tổ tiên mình và có sứ mệnh bảo đảm sự thịnh vượng cho các cộng đồng của chúng ta. Kinh nghiệm sống, kiến thức và thực tiễn văn hóa của chúng tôi giúp mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân và cho thấy các Dân tộc Bản địa có thể chăm sóc bản thân và người khác như thế nào. Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe an toàn về văn hóa, tôn trọng thế giới quan và thực tiễn Bản địa để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ tương lai.”

- Trưởng lão Roberta Price, một thành viên chủ chốt của Ủy ban Cố vấn Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân

Công việc của Ủy ban Cố vấn rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi hệ thống và cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho người bản địa. Gần đây, các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân đã tập hợp những kinh nghiệm của phụ nữ Bản địa đang mang thai trong hành trình sử dụng chất gây nghiện trong gia đoạn chu sinh của họ. Cùng nhau, họ nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm sóc nhiều hơn về chấn thương, phương pháp tiếp cận giảm tác hại và an toàn văn hóa của các nhà cung cấp dịch vụ trong chăm sóc chu sinh hầu giúp bảo vệ những người Bản địa sinh con vào thời gian dễ bị tổn thương nhất trong cuộc đời họ.

Ngoài công việc của họ trong Ủy ban Cố vấn, các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân làm việc trực tiếp với các bệnh nhân Bản địa để hỗ trợ trong việc chăm sóc an toàn về văn hóa và ý thức về chấn thương. Họ ủng hộ quyền và nhu cầu của các dân tộc Bản địa, phát triển các kế hoạch chăm sóc để giải quyết các vấn đề cơ bản và kết nối bệnh nhân với các phương pháp chữa bệnh truyền thống. Công việc của họ với phụ nữ mang thai giúp gắn kết các gia đình và ngăn ngừa chấn thương liên thế hệ. 

Các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân tiếp cận chăm sóc sức khỏe toàn diện theo mô thức bao gồm các khía cạnh tinh thần. Mặc dù họ không thể loại bỏ nỗi đau của người khác, họ có thể giảm bớt với sự hiện diện an ủi và tập quán văn hóa của họ. Sự hiện diện này là một lời nhắc nhở cho những người xung quanh rằng ngay cả khi họ đang chật vật họ vẫn được yêu thương, có một nơi mà họ thuộc về và sẽ luôn được chào đón. Sự tử tế, kiên cường và chấp nhận này mang lại cho người khác một kế hoạch tích cực để thực hiện trong cuộc sống của chính họ. 

Thông qua vị trí nổi bật và đáng tin cậy của họ trong cộng đồng Bản địa, các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân trong Ủy ban Cố vấn thúc đẩy mối liên hệ giữa khách hàng Bản địa và VCH. Họ giúp phát hiện các thiếu hụt và khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe và hành động nhanh chóng trong cuộc khủng hoảng như khi có đợt thời tiết nóng hoặc đại dịch. Trong đợt nắng nóng vừa qua, họ giữ vai trò chính trong việc đánh giá nhu cầu của các khách hàng Bản địa trong cộng đồng dễ bị tổn thương ở khu Downtown Eastside của Vancouver. Những nỗ lực của họ thiết yếu trong việc cho phép VCH cung cấp dịch vụ chăm sóc đúng đắn một cách nhanh chóng.

Các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc phi thực dân hóa vấn đề chăm sóc sức khỏe và tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi người.

Bằng cách khai thác lịch sử Bản địa, kể chuyện truyền khẩu và kiến thức lâu năm, họ đưa ra những ý tưởng sáng tạo để cải thiện an sinh sức khỏe và đóng góp vào sự hòa giải bằng cách xây dựng những sự thật và hiểu biết chung. Những hiểu biết và kết nối của họ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống chăm sóc sức khỏe Bản địa và chính thống và bảo đảm tiếng nói của người Bản địa được bao gồm.

Chăm sóc cho mọi người

Mở rộng dịch vụ về rối loạn tâm thần để sớm giúp giới trẻ

Tạo ra tác động qua các chiến dịch tiêm chủng của VCH

Nhà ở mới có hỗ trợ tại Cambie Gardens