Cambie Gardens lobby.

GPC là một dưỡng đường dài hạn ở khu phố Oakridge của Vancouver. Trung tâm được xây dựng vào năm 1952 và hiện nay là nơi cư trú của hơn 100 cư dân với bệnh trạng và thể chất phức tạp. Việc tái phát triển GPC sẽ thay thế các cơ sở lỗi thời này bằng một loạt nhà ở mới với các tùy chọn hỗ trợ tại chỗ.

Là một phần của kế hoạch tái phát triển, một số cư dân sẽ chuyển từ GPC sang nhà ở có hỗ trợ dựa vào cộng đồng tại khu phát triển Cambie Gardens mới trong cùng một khu phố. Mô hình nhà ở này được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân sống độc lập như họ chọn, là một phần của một cộng đồng tích hợp được chào đón và dễ lui tới cho mọi người. Mô hình chăm sóc này được thiết kế một phần bởi cư dân và các nhóm bênh vực người khuyết tật, họ đang giúp định hình tương lai của loại hình nhà ở có hỗ trợ. Kết quả là, cư dân GPC sẽ chia sẻ các tòa nhà chung cư với người dân từ cộng đồng Vancouver rộng lớn hơn.

Headshot of Bob Chapman with stylized quotes

“Tôi rất hạnh phúc khi mô hình tái phát triển và chăm sóc được mong đợi từ lâu này đã trở thành hiện thực. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy những thay đổi tích cực mà điều này mang lại cho cư dân và gia đình họ,”

Bob Chapman, Phó Chủ tịch Cộng đồng Vancouver, thuộc cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver cho biết.

Giai đoạn đầu tiên để di chuyển cư dân bắt đầu vào mùa thu năm 2022. VCH và nhà cung cấp dịch vụ, CONNECT Partners, sẽ tiếp tục di chuyển 44 cư dân GPC đầu tiên vào ngôi nhà mới của họ trong năm 2023. Việc chuyển nhà còn lại sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2030, tại thời điểm đó GPC sẽ đóng vĩnh viễn.

Những ngôi nhà mới của những cư dân này sẽ bao gồm một trung tâm y tế cộng đồng để tập hợp một loạt các dịch vụ y tế và hỗ trợ, một hồ bơi trị liệu mới và một chương trình mới ban ngày cho người lớn.

Tham quan Vườn Cambie

Cambie Gardens lobby.
Cambie Gardens kitchen.
Cambie Gardens living room.
Cambie Gardens outdoor area.

Đọc thêm về cách chúng tôi quan tâm đến mọi người

Mở rộng các dược phẩm thay thế để giải quyết cuộc khủng hoảng ngộ độc ma túy bất hợp pháp

Cùng nhau làm việc để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn về văn hóa

Các Nữ Trưởng lão và Tri thức nhân đang phục hồi sức khỏe và an sinh Bản địa