Geometric pattern of mountains

Royal Ascot Care Centre is an 82-bed long-term care home with three resident floors, with a large recreation and dining area on the main floor. The home was built in 1995.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Royal Ascot Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Royal Ascot Care Centre)