Geometric pattern of mountains

Shorncliffe is a two-storey, wood-frame building located in Sechelt on the Sunshine Coast. It was originally built in 1983 with a ten-bed extended addition in 1994. Many rooms have views of our feature gardens.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Shorncliffe Intermediate Care Home.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Shorncliffe Intermediate Care Home)