Geometric pattern of mountains

Windermere Care Centre is a 210-bed, 15-storey care home located in the heart of the city across the street from Vancouver General Hospital. The property includes a large private enclosed garden.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Windermere Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Windermere Care Centre)