Geometric pattern of mountains

Youville Residence was built in 1979 and is a six-storey building. Forty-two Residents live between the second and third floors of the building. All rooms are private. The second floor is a Special Care Neighborhood for people living with dementia.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Youville Residence.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Youville Residence)