Geometric pattern of mountains

Yaletown House was built in 1985 in the community of Yaletown, located in Vancouver's False Creek North area. The four-storey building is crescent-shaped with a beautiful central secured courtyard garden.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Yaletown House.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Yaletown House)