Geometric pattern of mountains

Christenson Village is a campus of care facility centrally located in Gibsons. The main building houses both assisted living and complex care residents, while our three dementia cottages are detached from the main building and are completely self-sufficient.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Christenson Village.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Christenson Village)