Geometric pattern of mountains

Blenheim Lodge* opened in 1969. The brick exterior and red-tiled roof blend attractively with the sculptured gardens. Three two-storey wings take advantage of the northern slope and allow a view of the North Shore mountains from many bedrooms and from the dining and activity rooms.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Blenheim Lodge.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Blenheim Lodge)