Geometric pattern of mountains

Braddan Private Hospital is located in Vancouver’s ocean-side community of Kitsilano. It is a recently renovated home boasting beautiful views of the mountains and ocean through large windows.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Braddan Private Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Braddan Private Hospital)