Geometric pattern of mountains

Icelandic Harbour is a newly constructed 77-unit assisted living residence in South Vancouver. It is a half-concrete, half-wood frame building overlooking the Fraser River. Icelandic Harbour is operated by the Icelandic Care Home Höfn Society,

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Icelandic Harbour.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Icelandic Harbour)