Geometric pattern of mountains

Churchill House is a four-storey, wood-frame building with available secured resident parking. It was built in 2006 and has 97 units with 32 subsidized assisted living units. Churchill House is operated by Chartwell Seniors Housing.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Churchill House.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Churchill House)