Geometric pattern of mountains

Kiwanis Garden Manor is a new, purpose-built three-storey wood frame building that opened in October 2006. Kiwanis Garden Manor is operated by the Kiwanis Society of Powell River.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Kiwanis Garden Manor.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Kiwanis Garden Manor)