Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   9:00 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 8:00 ch
  • Thứ ba:   9:00 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 8:00 ch
  • Thứ tư:   9:00 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 8:00 ch
  • Thứ năm:   9:00 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 8:00 ch
  • Thứ sáu:   9:00 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 8:00 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Parking & Transportation

Pay parking is available. You can visit us by transit via Stadium Skytrain station (Expo line).

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về 550 Cambie Street.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại 550 Cambie Street