Geometric pattern of mountains

Broadway Pentecostal Lodge, Funded by Vancouver Coastal Health, is a licensed intermediate care facility in the False Creek area of Vancouver dedicated to providing individual care and respecting the whole person. There are 116 single rooms, self-contained and furnished, awaiting a personal touch.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Broadway Pentecostal Lodge.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Broadway Pentecostal Lodge)