Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ ba:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ tư:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ năm:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ sáu:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Parking & Transportation

Skytrain

The nearest Skytrain station is Patterson Skytrain Station. It's a 5 minutes walk on Olive Avenue from the station to the office. Bus: Bus #19 – stops are close to the building.

Parking

We have a pay parking lot at the building (enter from Kingsway). It is $2 per hour. There is some free parking across the street on Olive Avenue, Patterson Street, Halley Avenue and Sardis Street.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Burnaby Centre.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Burnaby Centre