Geometric pattern of mountains

Sumac Place is a newly renovated, 28-bed facility in Gibsons BC. The facility is part of the Tertiary Mental Health and Addiction Services at VCH.

841 Kiwanis Way
Gibsons, BC
V0N 1V9

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Sumac Place.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Sumac Place)