Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   8:15 sa to 5:00 ch
  • Thứ ba:   8:15 sa to 5:00 ch
  • Thứ tư:   8:15 sa to 5:00 ch
  • Thứ năm:   8:15 sa to 5:00 ch
  • Thứ sáu:   8:15 sa to 5:00 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

For immunization clinic times at this location, call Richmond Health Department to book an appointment.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về East Richmond Community Hall.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại East Richmond Community Hall