Exterior of the UBC Hospital Koerner Pavilion during daytime

UBC Hospital (UBCH) is part of Vancouver Coastal Health and is one of British Columbia's foremost teaching and research facilities situated on the University of British Columbia campus.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về UBC Hospital (UBCH).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (UBC Hospital (UBCH))