Bella Coola General Hospital is a 15-bed facility providing acute, residential and emergency care, as well as diagnostic imaging, telehealth, and visiting physiotherapy services.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Bella Coola General Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Bella Coola General Hospital)