Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   9:00 sa to 4:00 ch
  • Thứ ba:   9:00 sa to 4:00 ch
  • Thứ tư:   9:00 sa to 4:00 ch
  • Thứ năm:   9:00 sa to 4:00 ch
  • Thứ sáu:   9:00 sa to 4:00 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Drop-in is available from 9 a.m. to 12 p.m. Appointments are available 1 p.m. to 4 p.m.

Parking & Transportation

​Street parking is available.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về HealthConnection Clinic.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại HealthConnection Clinic