Geometric pattern of mountains

The Lynn Valley Care Centre has underground parking, three floors of funded & private pay complex care beds, 14 assisted living units, childcare in the new non-combustible multi-level care reinforced concrete building, and three floors of funded and private pay intermediate care beds in a wood frame lodge.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Lynn Valley Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Lynn Valley Care Centre)