Geometric pattern of mountains

Cooper Place is a five story building that provides 69 units of subsidized assisted living. It is located in the heart of Vancouver’s downtown eastside at the corner of East Cordova and Gore streets.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Cooper Place.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Cooper Place)