Exterior of G.F. Strong Rehabilitation Centre with wayfinding sign in the foreground

​GF Strong Rehabilitation Centre is British Columbia's largest rehabilitation centre. As a freestanding facility, G.F. Strong provides inpatient, outpatient and clinical support services to clients/patients in three unique programs: Acquired Brain Injury, Spinal Cord Injury and Neuromusculoskeletal.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về G.F. Strong Rehabilitation Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (G.F. Strong Rehabilitation Centre)