Squamish General Hospital is a 20-bed acute care facility that provides acute, community and primary health services to more than 270,000 residents in rural and urban settings living on the North Shore, in Sea-to-Sky Country, on the Sunshine Coast and in Powell River.

Services include

  • General medicine and surgery
  • Obstetrics
  • Palliative care
  • Physiotherapy
  • Pharmacy services
  • Diagnostic imaging
  • Laboratory services
  • Ambulatory care
  • Chemotherapy
  • Emergency medicine

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Squamish General Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Squamish General Hospital)