A helicopter above the Whistler Health Care Centre on a sunny day

​Whistler Health Care Centre provides urgent and emergency health care services to people living and visiting Whistler and along the Sea-to-Sky Highway.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Whistler Health Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Whistler Health Care Centre)