Geometric pattern of mountains

St. John Hospice offers 14 fully furnished en-suite bedrooms and is located amongst the scenic views of the UBC campus and across the street from the UBC Botanical Garden.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về St. John Hospice.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (St. John Hospice)