Geometric pattern of mountains

Molson OPS also serves as a learning lab where regular training and workshops will be held to teach people how to administer naloxone and how to set up overdose prevention services.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Molson Overdose Prevention Site (MOPS)