Geometric pattern of mountains

Foundry North Shore is where any youth or parent in our community can easily access the help they need when they need it. It is an integrated youth and family initiative that will transform how mental health and substance use services are delivered on the North Shore, providing early intervention to support young people's well-being.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Foundry North Shore.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Foundry North Shore)