Geometric pattern of mountains

Offers drop-in support and resources to adult community members of Powell River, including those that are marginalized and at risk. Vancouver Coastal Health funds the overdose prevention site in this location.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Powell River Community Resource Centre (CRC).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại ( Powell River Community Resource Centre (CRC))