Geometric pattern of mountains

Creekstone Care Centre opened in April 2021 by welcoming its first residents into the home. This new six-story residence is part of a 10-year rejuvenation strategy for long-term care across Vancouver Coastal Health.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Creekstone Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Creekstone Care Centre)